Електронно издателство - ТУ-Габрово
Категория: Количествени методи в икономиката и управлението
Downloads: 1
korica_D_KM
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 01.07.2020г.
Автор проф. дмн Румен Николов Даскалов
Размер 1.33 MB
Тегления 962