Категория: Количествени методи в икономиката и управлението
Файла:
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 01.07.2020г.
Автор проф. дмн Румен Николов Даскалов
Размер 1.33 MB
Тегления 151