Електронно издателство - ТУ-Габрово
Категория: Сборник от задачи по програмиране
Downloads: 8
programirane
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 01.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Лиляна Начева-Скопалик, гл. ас. инж. Райна Георгиева Иванова, ас. д-р инж. Валентина Петрова Тодорова-Лазарова
Размер 88 KB
Тегления 769
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 01.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Лиляна Начева-Скопалик, гл. ас. инж. Райна Георгиева Иванова, ас. д-р инж. Валентина Петрова Тодорова-Лазарова
Размер 95.85 KB
Тегления 661
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 01.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Лиляна Начева-Скопалик, гл. ас. инж. Райна Георгиева Иванова, ас. д-р инж. Валентина Петрова Тодорова-Лазарова
Размер 218.03 KB
Тегления 859
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 01.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Лиляна Начева-Скопалик, гл. ас. инж. Райна Георгиева Иванова, ас. д-р инж. Валентина Петрова Тодорова-Лазарова
Размер 336.9 KB
Тегления 514
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 01.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Лиляна Начева-Скопалик, гл. ас. инж. Райна Георгиева Иванова, ас. д-р инж. Валентина Петрова Тодорова-Лазарова
Размер 345.11 KB
Тегления 705
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 01.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Лиляна Начева-Скопалик, гл. ас. инж. Райна Георгиева Иванова, ас. д-р инж. Валентина Петрова Тодорова-Лазарова
Размер 334.74 KB
Тегления 694
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 01.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Лиляна Начева-Скопалик, гл. ас. инж. Райна Георгиева Иванова, ас. д-р инж. Валентина Петрова Тодорова-Лазарова
Размер 302.63 KB
Тегления 609
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 01.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Лиляна Начева-Скопалик, гл. ас. инж. Райна Георгиева Иванова, ас. д-р инж. Валентина Петрова Тодорова-Лазарова
Размер 284.02 KB
Тегления 580