Електронно издателство - ТУ-Габрово
Категория: Проектиране и експлоатация на режещи инструменти
Downloads: 18
kirov_korica
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 53.35 KB
Тегления 723
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 59.88 KB
Тегления 527
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 467 KB
Тегления 1 131
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 380.56 KB
Тегления 1 469
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 339.11 KB
Тегления 712
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 697.69 KB
Тегления 656
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 1.45 MB
Тегления 1 090
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 870.87 KB
Тегления 686
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 817.83 KB
Тегления 835
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 645.22 KB
Тегления 671
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 447.99 KB
Тегления 794
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 505.72 KB
Тегления 841
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 419.94 KB
Тегления 702
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 1.25 MB
Тегления 713
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 1.71 MB
Тегления 951
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 346.82 KB
Тегления 550
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 407.45 KB
Тегления 615
ИНФОРМАЦИЯ
Създаден 02.07.2020г.
Автор доц. д-р инж. Кирил Петров Киров
Размер 110.83 KB
Тегления 539